Genetic abnormalities in a large cohort of Coffin–Siris syndrome patients

Futoshi Sekiguchi, Yoshinori Tsurusaki, Nobuhiko Okamoto, Keng Wee Teik, Seiji Mizuno, Hiroshi Suzumura, Bertrand Isidor, Winnie Peitee Ong, Muzhirah Haniffa, Susan M. White, Mari Matsuo, Kayoko Saito, Shubha Phadke, Tomoki Kosho, Patrick Yap, Manisha Goyal, Lorne A. Clarke, Rani Sachdev, George McGillivray, Richard J. LeventerChirag Patel, Takanori Yamagata, Hitoshi Osaka, Yoshiya Hisaeda, Hirofumi Ohashi, Kenji Shimizu, Keisuke Nagasaki, Junpei Hamada, Sumito Dateki, Takashi Sato, Yasutsugu Chinen, Tomonari Awaya, Takeo Kato, Kougoro Iwanaga, Masahiko Kawai, Takashi Matsuoka, Yoshikazu Shimoji, Tiong Yang Tan, Seema Kapoor, Nerine Gregersen, Massimiliano Rossi, Mathieu Marie-Laure, Lesley McGregor, Kimihiko Oishi, Lakshmi Mehta, Greta Gillies, Paul J. Lockhart, Kate Pope, Anju Shukla, Katta Mohan Girisha, Ghada M.H. Abdel-Salam, David Mowat, David Coman, Ok Hwa Kim, Marie Pierre Cordier, Kate Gibson, Jeff Milunsky, Jan Liebelt, Helen Cox, Salima El Chehadeh, Annick Toutain, Ken Saida, Hiromi Aoi, Gaku Minase, Naomi Tsuchida, Kazuhiro Iwama, Yuri Uchiyama, Toshifumi Suzuki, Kohei Hamanaka, Yoshiteru Azuma, Atsushi Fujita, Eri Imagawa, Eriko Koshimizu, Atsushi Takata, Satomi Mitsuhashi, Satoko Miyatake, Takeshi Mizuguchi, Noriko Miyake, Naomichi Matsumoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

28 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Genetic abnormalities in a large cohort of Coffin–Siris syndrome patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences