Corrigendum:Phytochromes A and B Mediate Light Stabilization of BIN2 to Regulate Brassinosteroid Signaling and Photomorphogenesis in Arabidopsis (Frontiers in Plant Science, (2022), 13, (865019), 10.3389/fpls.2022.865019)

Jiachen Zhao, Guangqiong Yang, Lu Jiang, Shilong Zhang, Langxi Miao, Peng Xu, Huiru Chen, Li Chen, Zhilei Mao, Tongtong Guo, Shuang Kou, Hong Quan Yang, Wenxiu Wang

Research output: Contribution to journalComment/debate

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Corrigendum:Phytochromes A and B Mediate Light Stabilization of BIN2 to Regulate Brassinosteroid Signaling and Photomorphogenesis in Arabidopsis (Frontiers in Plant Science, (2022), 13, (865019), 10.3389/fpls.2022.865019)'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology